اخرین اخبار
1403/4/3 یکشنبه
گزارش تصویری برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه
گزارش تصویری برگزاری امتحانات پایان ترم نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2 دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

.

گزارش تصویری از حال و هوای دانشگاه در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402  دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر