آموزش های آزاد
1401/1/27 شنبه
منابع
دانلود منابع دوره هاي آموزشي شهرداري هاي استان چهارمحال و بختیاري

.

دانلود منابع دوره هاي آموزشي شهرداري هاي استان چهارمحال و بختیاري

قانون کار و تأمین اجتماعی
server+
آشنایی با تأسیسات ساختمانی
مدیریت ارتباط با خدمات گیرندگان شهری CRM
مدیریت زمان
سامانه ستاد
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران (بدو خدمت)
آشنایی با مأموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت(بدو خدمت)
قانون مدیریت خدمات کشوری(بدو خدمت)
فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان(بدو خدمت)
کار تیمی و حل مسأله(بدو خدمت)
اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری(بدو خدمت)
آشنایی با برنامه ملی باز آفرینی شهری پایدار
طراحی و کاربرد عناصر مبلمان شهری
گزارش نویسی فنی

فنون متره و برآورد

ارزیابی ریسک حریق
اصول و مبانی عملیات امداد و نجات
تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی
رفتار آتش
آشنایی با انواع پمپ و کاربرد آن در آتش نشانی (ویژه آتش نشانان جدیدالورود)
نقش ها و وظایف مهندس ناظر
مبانی بهسازی شهری
سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار
مدیریت انبار

 

 
امتیاز دهی