فرهنگی و دانشجویی
1399/3/18 یکشنبه
گزارش تصویری
گزارش تصویری سفر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی دانشگاه‌ پیام نور کشور به استان چهارمحال و بختیاری

.

گزارش تصویری سفر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی دانشگاه‌ پیام نور کشور به استان چهارمحال و بختیاری


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر