آموزش الکترونیکی
1399/1/22 جمعه
برنامه کلاسیی
لینک برنامه کلاسی در سهبا یا گلستان

.

دانشجویان عزیز توجه فرمایند جبرانی کلاسها در سایت سهبا یا گلستان (که قبلا برنامه دریافت میکردید) اطلاع رسانی خواهد شد .

سایت سهبا
http://sahba.pnu.ac.ir/

سایت گلستان
https://reg1.pnu.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر