برگزیده ها
1399/1/18 دوشنبه
نرم افزارهای مورد نیاز برای برگزاری کلاس های الکترونیکی (ویندوز و موبایل)
نرم افزارهای مورد نیاز برای برگزاری کلاس های الکترونیکی (ویندوز و موبایل)

.

دانشجویان محترم برای حضور در کلاس های الکترونیکی نرم افزار های زیر را بر روی موبایل و یا ویندوز کامپیوتر نصب نمایید.

نرم افزار Adobe Connect برای ویندوز

نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

نرم افزار anydesk جهت اتصال راه دور

فونت فارسی آدوب کانکت

 
امتیاز دهی