1397/12/25 شنبه

مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی  ( دانشکده حقوق و  علوم اجتماعی )            دکتر مهدی نصر 

مدیر گروه اقتصاد ( دانشکده مدیریت)                                                        خانم دکتر پروانه کمالی 

مدیر گروه مدیریت ورزش ( دانشکده علوم تربیتی )                                      خانم دکتر زهرا بابادی عکاشه 

مدیر علوم فنی و مهندسی    ( دانشکده هنر و معماری )                                  دکتر رضا مهاجر  

مدیر گروه ادبیات و زبان های خارجه   ( دانشکده زبانشناسی و ادبیات)                  خانم دکتر مریم شاهرخی 

مدیر گروه  فیزیک ( دانشکده علوم پایه )                                                         خانم دکتر معصومه سجادی 

مدیر گروه معارف اسلامی ( دانشکده الهیات و معارف اسلامی )                      حجت الاسلام والمسلمین سید حسن جلالی