1397/12/25 شنبه
گروه مرکز/ واحد اعضای علمی رشته تحصیلی مرتبه علمی عکس دریافت رزومه
علوم تربیتی شهرکرد وجیهه کریمی مديريت آموزشي استادیار رزومه
فرخشهر زهرا بابادی عکاشه علوم تربيتي- برنامه ريزي آموزشي استادیار رزومه
فرخشهر زیبا سلطانی مشاوره و راهنمايي مربی رزومه
لردگان نازنین کریمزاده تكنولوژي آموزشي مربی رزومه
مدیریت ورزشی - - - - رزومه
روانشناسی فارسان علی اکبر شریفی روانشناسي عمومي استادیار رزومه
بروجن محمدیاسین سیفی روانشناسي باليني استادیار رزومه
مدیریت شهرکرد علیرضا آبرود مديريت - مالي استادیار رزومه
بروجن سعید فرجام مديريت بازرگاني استادیار رزومه
بروجن میثم جمال زاده مديريت صنعتي مربی رزومه
بلداجی حشمت الله اسکندری اصل مديريت دولتي مربی رزومه
سامان جمشید ابراهیم پور مديريت صنعتي مربی رزومه
گندمان محمدمهدی دوالی مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني استادیار رزومه
لردگان محمد محمودی ماندنی مديريت - فرهنگي وهنري مربی رزومه
اقتصاد شهرکرد پروانه کمالی علوم اقتصادي استادیار رزومه
حسابداری شهرکرد فرشید احمدی حسابداري استادیار رزومه
ادبیات فارسی شهرکرد حمید رضایی زبان وادبيات فارسي دانشیار رزومه
فارسان حافظ حاتمی زبان وادبيات فارسي استادیار رزومه
بروجن زهرا صالحی ساداتی زبان وادبيات فارسي استادیار رزومه
ادبیات عرب فارسان مرضیه فیاض زبان وادبيات عرب مربی رزومه
بروجن لیلا قنبری زبان وادبيات عرب مربی رزومه
بلداجی عفت صمیمی الهيات مربی رزومه
زبان شناسی بروجن مریم شاهرخی زبانشناسي همگاني استادیار رزومه
زبان های خارجه - - - - رزومه
حقوق و علوم سیاسی شهرکرد مهدی نصر علوم سياسي استادیار رزومه
فارسان بیژن سلیمانی حقوق بين الملل مربی رزومه
بروجن امین امانی حقوق مربی رزومه
گندمان نجمه مالکی حقوق جزاوجرم شناسي مربی رزومه
لردگان زهره سیدین حقوق جزاوجرم شناسي مربی رزومه
جغرافیا شهرکرد پژمان محمدی جغرافيا و برنامه ريزي شهري استادیار رزومه
تاریخ - - - - رزومه
علوم اجتماعی فارسان امید بابایی جامعه شناسي مربی رزومه
اردل آیت اله بختیاری فر علوم اجتماعي (جامعه شناسي ) مربی رزومه
مهندسی شهرکرد علی دهقانی مهندسي صنايع استادیار رزومه
شهرکرد مجید میراحمدی مهندسي معدن استادیار رزومه
شهرکرد امین میرزاخانی نافچی مهندسي مكانيك مربی رزومه
شهرکرد ایمان پیشکار مهندسي مكانيك استادیار رزومه
شهرکرد احمدرضا کریمی پور مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي دستیار رزومه
شهرکرد افسانه بنی طالبی كامپيوتر - نرم افزار استادیار رزومه
فارسان زهرا جعفری مهندسي كامپيوتر مربی رزومه
بروجن ایوب طاهری مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري مربی رزومه
فرخشهر فرناز محسنی مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي مربی رزومه
فرخشهر بی نظیر گنجی كامپيوتر - نرم افزار مربی رزومه
کشاورزی شهرکرد محمدعلی ترکی هرچگانی اقتصاد كشاورزي استادیار رزومه
شهرکرد رضا مهاجر مهندسي كشاورزي_خاكشناسي استادیار رزومه
فرخشهر صغری کیانی مهندسي كشاورزي-اصلاح نباتات استادیار رزومه
بلداجی آرزو احمدزاده مهندسي كشاورزي_خاكشناسي استادیار رزومه
گندمان محمدعظیمی مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات گرايش زراعت استادیار رزومه
معماری و هنر شهرکرد صبا آل ابراهیم نقاشي ( گرايش نقاشي عمومي ) مربی رزومه
ریاضی و آمار شهرکرد محمود حاج علیخانی رياضي محض (جبر) مربی رزومه
شهرکرد اکرم صفری رياضي محض -آناليز استادیار رزومه
شهرکرد معصومه سجادی رياضي استادیار رزومه
فارسان معصومه بی باک رياضي استادیار رزومه
فارسان مجید عابدینی رياضي (محض ) مربی رزومه
فارسان حسن جعفریان رياضي محض (جبر) مربی رزومه
بروجن مریم شیروانی رياضي گرايش كاربردي استادیار رزومه
بروجن اصغر طاهری رياضي محض (جبر) مربی رزومه
بلداجی محمد محمدی نجف آبادی رياضي (كاربردي ) مربی رزومه
شلمزار مرضیه رحمتی رياضي محض (جبر) استادیار Description: E:\DDD\اسکن شده\عکس پرسنلی.JPG رزومه
گندمان ابراهیم امینی رياضي محض (آناليز) استادیار رزومه
لردگان پریسا همتیان رياضي (كاربردي ) مربی رزومه
شهرکرد غلامرضا حسامیان آمار دانشیار رزومه
بروجن سیمین منصوری آمار مربی رزومه
شیمی شهرکرد محسن نکوئی نیا شيمي گرايش شيمي تجزيه دانشیار Description: C:\Users\Dr NekoeiNia\Downloads\pic.jpg رزومه
بروجن فروزان حسن پور شيمي -شيمي تجزيه دانشیار رزومه
بروجن رضا صمیمی شيمي گرايش شيمي تجزيه مربی رزومه
زیست شناسی شهرکرد لیدا مومنی بيوشيمي دانشیار Description: E:\madarek harddisk\shenasaii\photograph.jpg رزومه
فرخشهر شکیبا رجب پور زيست شناسي - علوم گياهي استادیار رزومه
زمین شناسی شهرکرد مریم آهنکوب زمين شناسي- پترولوژي استادیار رزومه
شهرکرد فریماه آیتی زمين شناسي دانشیار Description: عکس پرسنلی.jpg رزومه
بروجن خدیجه خلیلی زمين شناسي- پترولوژي استادیار رزومه
فیزیک فارسان احمد نادری فيزيك گرايش هسته اي استادیار Description: ShowStdPic.gif رزومه
بروجن اکرم اقبالی فيزيك (حالت جامد) مربی رزومه
فرخشهر مهدی ابراهیمی فيزيك (زمينه ذرات بنيادي ) مربی رزومه
فقه و مبانی حقوق اسلامی گندمان عیسی بزرگمهر الهيات ومعارف اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي مربی رزومه
علوم قرآن و حدیث و نهج البلاغه لردگان مهدی سعیدی الهيات ومعارف اسلامي-علوم قرآن و حديث استادیار رزومه
معارف اسلامی و فلسفه شهرکرد بتول طاهریان الهيات ومعارف اسلامي - علوم قرآن وحديث استادیار رزومه
فارسان محمود خسروی الهيات و معارف اسلامي استادیار رزومه
فرخشهر سیدحسن جلالی فلسفه مربی رزومه
تاریخ تمدن و ادیان اردل داریوش رحیمی الهيات مربی رزومه