1393/3/12 دوشنبه


نام و نام خانوادگی : مهدی مردانی

سمت  اجرایی  : مسئول فناوری اطلاعات استانشرح وظایف :

-   حضور در مجامع، نشست ها، جلسات داخلی، همکاری و انعقاد قراردادها با دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های     
 مربوط به دانشگاه به نمایندگی امور
IT  دانشگاه

-         اداره فعالیت های مربوط به خدمات رایانه ای و برقراری ارتباطات شبکه ای

-         مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی در سطح پیام نوراستان

-         همکاری با واحدهای مختلف در جهت راه اندازی سامانه های جدید

-         تهیه و نگهداری نرم افزارهای مورد نیاز حوزه های مختلف استان

-         انجام امور مربوط به به پورتال داخلی استان و مراکز واحدهای تابعه.

-         حمایت و پشتیبانی از پورتال اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور استان و مراکز و واحدها

-         انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

-         مدیریت و نگهداری سرورهای آزمون استان، آنتی ویروس، اداری و مالی

-          بستن قرارداد و نظارت بر سرعت و  راه اندازی اینترانت و مدیریت آن در کنار اینترنت

-         برگزاری آزمونهای مکانیزه و پشتیبانی کلیه مراکز و واحدها در فرایند اجرای آزمون

-         پشتیبانی وشارژ و تقسیم سیستم پیامک استان

-         نگهداری و پشتیبانی سرور اتوماسیون و backup گیری اطلاعات اتوماسیون

-         مدیریت کاربران سیستم اتوماسیون اداری کل استان

-         اجرای آئین نامه ها و دستور المعل های رسیده از سازمان مرکزی

-         تسهیل و پشتیبانی مراکز و واحدهای استان جهت ارتباط با سامانه های پایگاه علمی

-         بستن قراردادهاای اینترنت و برقراری ارتباط با اینترنت و نگهداری و پشتیبانی سرورهای اینترنت
-         بررسی روزانه  سرعت دریافتی اینترنت و نظارت بر قراردادهای اینترنت
-         عیب یابی و رفع مشکلات نرم افزاری رایانه های پرسنل 
-          نظارت بر درخواست خرید  قطعات  و تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر و شبکه 
-           نظارت بر عملکرد شرکت ها در جهت رفع  مشکلات سخت افزاری و تجهیزات شبکه

-         حضور در ستاد و پشتیبانی کامل آزمونها در دوره امتحانات

-         برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی ویژه مسولین فناوری مراکز و واحدها

-         نظارت بر عملکرد حوزه IT  مراکز و واحدها

-         پیش بینی و اجرای بسترهای امنیتی در شبکه WAN   اتوماسیون استانی

-         برگزاری کلیه جلسات ویدئو کنفرانس و پشتیبانی و نگهداری از دستگاه مربوطه

-         انجام اقدامات لازم و تعریف پروژه ها در سطح استان

-         انجام اقدامات در جهت گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در سطح استان

-         گسترش زیر ساختهای فناوری اعم از فیبرنوری، وایرلس و ...

-         گسترش امنیت در فضای سرورهای پیام نور استان و ارائه راهکار و نظارت بر امنیت مراکز و واحدها

-         مدیریت، ساماندهی و پایش امور فناوری اطلاعات و پیش بینی هزینه ها و اعتبارات مربوطه در سطح

-         ایجاد و گسترش سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات استان و مراکز و واحدها

-         پیشنهاد تدوین و اصلاح آئین نامه ها، استانداردها، دستورالعمل ها درحوزه فناوری اطلاعات به مراجع ذیربط سازمان مرکزی

-         اجرای قوانین بالادستی فناوری اطلاعات کشور در سطح استان