1401/12/28 یکشنبه

 

مشخصات فردی:

نام  و نام خانوادگی : محمود خسروی 

تاریخ تولد : 1350

 ایمیل Mk.z166@yahoo.com

آدرس محل سکونت :  استان چهارمحال و بختیاری،فارسان.خ شهید رجایی.ک۵۳ پ ۱۰

متاهل تعداد فرزند: ۳

شماره همراه ۰۹۱۳۱۸۳۷۱۲۱

سوابق تحصیلی:
کارشناسی : حقوق پیام نور شهرکرد 
کارشناسی ارشد : الهیات (قرآن و حدیث) دانشگاه آزاد تهران 
دکتری : مدرسی معارف ( تفسیر قرآن و منابع اسلامی) پیام نور
 سوابق اجرائی  : عنوان پست سازمانی
رییس دانشگاه پیامنورمرکز فارسان فارسان ۱۳۸۵ ۱۳۹۱ معاون دانشگاه پیامنور استان شهرکرد ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ سرپرست مرکز پیامنور کابل پیامنور کابل افغانستان ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ مدیر گروه معارف پیامنور استان شهرکرد ۱۳۹۶ ۱۳۹۹ دبیر هم اندیشی اساتید پیامنور استان شهرکرد ۱۳۹۴ ادامه دارد

کتب منتشر شده:
عنوان کتاب ناشر سال چاپ ارتباط با قرآن و آداب وشروط آن سدره المنتهی ۱۳۹۵ طبیعت؛ انسان و قرآن سدره المنتهی ۱۴۰۰ تحلیلی بلاغی بر حروف مقطعه قرآن سدره المنتهی ۱۳۹۹

مقالات علمی:
1 عنوان مقاله مقایسه روش تفسیر قرآن به قرآن در المیزان و التحریر و التنویر 2 عنوان مقاله مقایسه روش تفسیر عقلی در المیزان و التحریر و التنویر 3 عنوان مقاله شیوه اهل بیت (ع) در تعلیم و ترویج قرآن 4 عنوان مقاله رابطه اخلاق و سیاست

پایان نامه های راهنمایی/مشاوره شده:
عنوان پایان نامه وضعیت راهنمایی/مشاوره تاریخ دفاع دانشگاه محل تحصیل دانشجو مقایسه روش تفسیر علامه طباطبایی در المیزان و آیت الله صادقی در الفرقان مشاور پیامنور آران و بیدگل ۱۳۹۵ دعا در روایات معتبر راهنما پیامنور کابل ۱۳۹۳

فعالیت های فرهنگی عنوان عضو فعال بسیج از سال ۱۳۶۷ تا کنون مسول پایگاه مقاومت شهید همت فارسان ۱۳۷۵تا۱۳۷۸ معاونت فرهنگی بسیج اساتید استان ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ عضو هیات موسس دارالقرآن شهر فارسان ۱۳۷۲ تا کنون

فعالیت های آموزشی
عنوان تدریس
دروس معارف (تفسیر موضوعی قرآن، آیین زندگی ، اخلاق کاربردی و دانش خانواده) در دانشگاه های دولتی ، آزاد و پیامنور از سال ۱۳۸۰ تا کنون تدریس دروس ادبیات دینی کودک و درس ادبیات عرب و متون نظم و نثر عربی در مقطع کارشناسی ارشد پیامنور برگزاری دوره های آموزشی مفاهیم قرآن و حفظ قرآن از سال ۱۳۷۶ تا کنون تدریس دروس عربی دبیرستان از سال ۱۳۷۳تا ۱۳۸۵ به عنوان دبیر آموزش پرورش

فعالیتهای جنبی:
- عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیامنور استان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ 
- عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان فارسان ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰
- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیامنور استان ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
- عضو کمیته انضباطی دانشگاه پیامنو استان از سال ۱۳۸۶تا ۱۳۹۶