1393/2/9 سه‌شنبه تماس با کارکنان ستاد دانشگاه پیام نور استان

« شماره تلفنهای مستقیم و داخلی دانشگاه پیام نور استان »

 

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

32222564

رئیس دانشگاه

دکترمحمود خسروی 

1

حوزه ریاست و معاونت

18

32251529

معاون آموزشی

دکترمهدی ابراهیمی 

2

11

32222564

مسئول دفتر ریاست

بنفشه امیری

3

29

----

مدیر   حقوقی

دکتر امین امانی

4

28

----

مدیر  روابط عمومی

حمید فدایی ده چشمه

5

28

----

مدیر کارآفرینی

مهندس امین میرزا خانی

6

23

32228333

مدیر نظارت و ارزیابی

دکتر محمد عظیمی گندمانی 

7

نظارت وارزیابی

32

32261655

مدیر فرهنگی و دانشجویی

بهنام مختاری

8

حوزه فرهنگی ودانشجویی

32

----

کارشناس فرهنگی و دانشجویی

سمیه کیانپور

9

-

----

مسئول تربیت بدنی

محمود اسد زاده

10

تربیت بدنی

30

32222298

مدیر اداره حراست

علی ایزدی

11

حوزه حراست

27

----

کارشناس حراست

فضل الله طاهری

12

33

32261627

مدیر حوزه فناوری

مهدی مردانی

13

حوزه فناوری

29

----

کارشناس پژوهش

فاطمه کریمی

14

حوزه پژوهش

12

32222646

مدیر مالی

کیوان ولی پور

15

حوزه مالی

16

----

کارشناس مسئول بودجه

محبوبه باقری

16

15

----

کارشناس مالی

فاطمه مهدیان

17

16

----

کارشناس مالی

فریده کوهیان

18

14

32251261

مدیر اداری

عبدالرضا مالکی

19

حوزه اداری

13

----

کارشناس اداری

مرتضی عابدی

20

-

----

کارپرداز

اکبر خادمی

21

31

----

کارشناس اداری

مهرداد کریم زاده

22

13

32261657

متصدی  دبیرخانه

بهنام نادری 

23

31

----

کارشناس اداری

زهرا نادعلی

24

19

32263491

مدیر آموزش استان

اکبر کاظمی  

25

حوزه آموزش

22

----

کارشناس خدمات آموزش

رسول بلالی

26

21

32261641

کارشناس آزمون استان

----

27

25

32264429

کارشناس خدمات استان

محبوبه احمدی 

28

24

----

کارشناس برنامه ریزی 

کبری شهباز 

29

25

32264429

کارشناس فارغ التحصیلان

نسرین اشرفی

30

25

32261641

کاربر ارشد سیستم گلستان 

مریم اسلامی

31

21

32261641

کارشناس صدور دانش نامه

محبوبه احمدی

32

26

32221850

مدیر عمرانی

مهران شریعتی

33

حوزه عمرانی

17

----

کارشناس عمرانی

------

34

34

----

نگهبان

حسن شیخی

35

نگهبانی

-

----

خدمات

ابوالفضل انصاری

36

خدمات

-

----

راننده

آقای کبیری 

37

راننده 


شهرکرد ، خیابان آیت الله کاشانی
بالاتر از چهار راه دولت خیابان وارث 
   
صندوق پستی 677 -88155

 

نمابر : 03832228613  تلفنهای مرکز : 32261685 و
32263485