1396/2/26 سه‌شنبه لیست رشته های دانشگاه پیام نور شهرکرد
دانشکده
رشته
گرایش
علوم پایه
ریاضی
ریاضی (محض )
علوم پایه
ریاضی
ریاضی (کاربردی )
علوم پایه
ریاضی
ریاضیات و کاربردها
علوم پایه
زیست شناسی
زیست شناسی گرایش عمومی
علوم پایه
زیست شناسی
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
علوم پایه
فیزیک
فیزیک (هسته ای )
علوم پایه
فیزیک
فیزیک (حالت جامد)
علوم پایه
شیمی
شیمی (کاربردی )
علوم پایه
زمین شناسی
زمین شناسی (محض )
علوم پایه
زمین شناسی
زمین شناسی.
علوم پایه
زمین شناسی
زمین شناسی (کاربردی )
علوم پایه
آمار
آمار
علوم پایه
آمار
آمار و کاربردها
علوم پایه
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
علوم پایه
مهندسی معماری
مهندسی معماری
علوم پایه
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع (چندبخشی )
علوم انسانی
علوم تربیتی
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
علوم انسانی
علوم تربیتی
راهنمایی و مشاوره
علوم انسانی
زبانشناسی و زبانهای خارجی
مترجمی زبان انگلیسی
علوم انسانی
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی
حسابداری
حسابداری
علوم انسانی
تربیت بدنی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیای انسانی (روستایی )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیای انسانی (شهری )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانی
جغرافیا
آب و هوا شناسی
علوم انسانی
جغرافیا
ژئومورفولوژی
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی
علوم انسانی
مدیریت
مدیریت دولتی
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی
علوم انسانی
الهیات
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی
اقتصاد
علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
علوم انسانی
حقوق
حقوق
علوم انسانی
زبان وادبیات انگلیسی
زبان وادبیات انگلیسی
علوم انسانی
تاریخ
تاریخ
علوم انسانی
زبان وادبیات عرب
زبان و ادبیات عربی
علوم انسانی
علوم سیاسی
علوم سیاسی
علوم انسانی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
فنی و مهندسی
مهندسی مدیریت اجرایی
مهندسی مدیریت اجرایی
فنی و مهندسی
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی مدیریت پروژه
فنی و مهندسی
مهندسی عمران
مهندسی عمران
فنی و مهندسی
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات
فنی و مهندسی
مهندسی برق
مهندسی برق - گرایش الکترونیک
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی آب وخاک
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی (علوم دامی )
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی (چندبخشی )
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان)
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت
مهندسی کشاورزی
اقتصاد ومدیریت کشاورزی
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
مهندسی کشاورزی
آبیاری
مهندسی کشاورزی-آب
مهندسی کشاورزی
آبیاری
علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
علوم کامپیوتر(چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
هنر و معماری
هنرهای کاربردی
کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )
هنر و معماری
هنرهای تجسمی
نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی )
هنر و معماری
مهندسی شهرسازی
مهندسی شهرسازی
هنر و معماری
مهندسی معماری
مهندسی معماری