مهم
18 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با 18 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور

دکتر جمالزاده گفت: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 18 رشته در 15 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور موافقت کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت:

رشته زبان و ادبیات فارسی و ریاضی محض در مرکز اردکان

رشته روانشناسی تربیتی،برنامه ریزی درسی و مدیریت دولتی در مرکز تفت

زبان و ادبیات فارسی در واحد خوی

تکنولوژی آموزشی در واحد ری

مدیریت دولتی در واحد شاهین شهر

نهج البلاغه در واحد شهریار

علوم اقتصادی در واحد قائمشهر
 
علوم و قرآن و حدیث در واحدماهدشت
 
آموزش زبان انگلیسی در واحد مبارکه
 
مهندسی کامپیوتر در واحد نجف آباد
 
روان شناسی در واحد نوشهر
 
زبان و ادبیات فارسی در مرکز ورامین

مدیریت بازرگانی در مرکز بابل
 
مخابرات محیطی در مرکز بناب

روانشناسی تربیتی در واحد تربت حیدریه
 
در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ایجاد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر