انتخاب دانشجوی نمونه کشوری خانم طیبه جمشیدی دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور استان (مرکز فارسان) مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور: دانشجویان نمونه سال 93-94 دانشگاه پیام نور معرفی شدند

 

دکتر اورکی با اشاره به نتایج انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه پیام نور در سال 93-94 گفت:

حسن عباسی اسفنجانی(مرکز تحصیلات تکمیلی)،عبدالرحیم جهان آرا(مرکز تحصیلات تکمیلی)،مریم پاکدامن نائینی(پیام نور مرکز مشهد) به ترتیب رتبه اول تا سوم دانشجوی نمونه و شایسته تقدیر در مقطع دکتری


و همچنین جعفر یوسفی(پیام نور ساری) در مقطع کارشناسی ارشد 

خانم  طیبه جمشیدی فارسانی(پیام نور فارسان) در مقطع کارشناسی ، به عنوان دانشجوی شایسته تقدیر معرفی شدند.


مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه آیتم های انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاهی صرفاکسب امتیاز آموزشی نیست، اظهار داشت:

دانشجویان انتخابی باید در آیتم های پژوهشی و فرهنگی بتوانند بالاترین امتیاز را در مقطع تحصیلی خود کسب نمایند.

دکتر اورکی اظهار داشت: شروع اطلاع رسانی و انتخاب دانشجویی نمونه دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 94-95 از اواسط مهر شروع و تا اواسط بهمن ادامه دارد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر