مهم
ثبت نام وام دانشجویی در دانشگاه پیام نور همراه با زمان انتخاب واحد دانشجویان گرامی جهت دریافت وام دانشجویی همزمان با انتخاب واحد و تکمیل مدارک زیر جهت ثبت وام دانشجویی به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

1. کپی از کارت ملی و شناسنامه و کارت دانشجویی
2. تکمیل فرمهای مربوطه
3. تعهد نامه محضری

مدارک مورد نیاز ضامن
1. کپی از کارت کلی و شناسنامه
2. کپی از حکم کارکزینی کارمندان رسمی دولت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر