مهم
اطلاعیه آزمون تکدرس و معرفی به استاد ترم تابستان

آزمون تکدرس و معرفی به استاد تابستان

1. ثبت در خواست تنها از طریق سیستم گلستان صورت می پذیرد

2. آزمون دروس مذکور در تاریخ 24/4/94 راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر