تفاهم

تفاهم  نامه
راه اندازی مرکز SCD در دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در راستای توانمند سازی دانشجویان ، دکتر علیرضا آبرود رئیس  دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری با قهرمان آماره سرپرست آموزش فنی و حرفه ای استان ، در راستای عملیاتی کردن تفاهم نامه ریاست عالی دانشگاه با سازمان فنی حرفه ای کشور  تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

در این دیدار که در ستاد دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد ، دکتر آبرود ضمن خیر مقدم خدمت حاضرین اظهار کرد : مهارت آموزی و اشتغالی زايی راهکاری مناسب جهت توسعه نيروی انسانی و رشد اقتصادی است که  با  نهادينه کردن فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرينی دربين دانشجویان می توان به اين مهم دست يافت.

ایشان با بیان اینکه همکاری و تعامل بین دانشگاه  و سازمان فنی حرفه ای موجب رشد تعالی کارآفرینی و اشتغال خواهد شد گفت : دانشگاه  پیام نور استان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن پتانسیل و ظرفیت های فراوان علمی و پژوهشی  و امکانات و کارگاه های مجهز با همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای استانی می‌تواند نقش بسزایی در امر توسعه اشتغال وکار آفرینی داشته باشد.

در ادامه قهرمان آماره سرپرست اداره کل  فنی و حرفه ای استان نیز نیز با تاکید بر اهمیت آموزش های مهارتی، نقش آموزش های مهارتی را در راستای ارتقاء و توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی  در راستای دسترسی به مهارت های روز کشور مهم برشمرد و خواستار تعامل و همکاری بیش از پیش دانشگاه پیام نور با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای توسعه و ترویج ارائه آموزش های مهارتی و گسترش همکاری فی مابین شد.

در پایان این نشست ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری ، در راستای توانمند سازی مهارتی دانشجویان دانشگاه مجوز فعالیت نخستین مرکز SCD  (فن و حرفه ای همجوار) در محل دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد با رویکرد اشتغال اخذ و زمینه مهارت افزایی دانشجویان و ورود به بازار کار را رفراهم نماید.

شایان ذکر است این تفاهم نامه همکاری با حضور  دکتر علیرضا آبرود رئیس دانشگاه پیام نور استان و قهرمان  آماره سرپرست آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری منعقد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر