ایده شو
برگزاری اولین رویداد کارآفرینی با عنوان از ایده تا استارتاپ (ایده شو)

رویداد کار آفرینی ایده شو با همکاری دانشگاه پیام نور برگزار می شود


                                        
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر