رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:

تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور / افزایش جذب دانشجو در سال جاری .

 دکتر محمدرضا زمانی از تدوین سند راهبردی دانشگاه پیام نور برای اولین بار خبر داد و افزود: دانشگاه پیام نور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد سند راهبردی مصوب بود که با همراهی صاحبنظران و اعضای هیات علمی این دانشگاه توانستیم این سند را تدوین نماییم.

به گزارش روابط عمومی، رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به افزایش آمار ثبت نام دانشجویان در سال جاری افزود: بعد از چندین سال کاهش تعداد دانشجویان، با تدابیر اتخاذ شده، ارتقای کیفیت آموزشی ، به کارگیری فناوری های نوین الکترونیکی و همچنین تدوین بسته های مختلف حمایتی مالی جهت پرداخت شهریه، هم اکنون شاهد افزایش جذب دانشجو در این دانشگاه هستیم.
وی ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان را از مهم ترین برنامه ها و اولویت های دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه پیام نور به دنبال فراهم کردن بسترهای مطلوب برای ادامه تحصیل دانشجویان این دانشگاه است.

دکتر زمانی اصلاح هرم هیات علمی را نیز از دیگر برنامه های مهم دانشگاه عنوان کرد و اذعان داشت: فرایند ارتقای اساتید با دقت و سرعت بیشتری در اولویت برنامه های دانشگاه قرار گرفته  به طوری که در طول یکسال اخیر 118 نفر از اعضای علمی از مرتبه مربی به استادیاری، 25 نفر از استادیاری به دانشیاری و 2 نفر از دانشیاری به مرتبه استادی ارتقا یافته اند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر