جذب
دبیر هیات اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام نور:

تبدیل وضعیت تعدادی از اعضای علمی به پیمانی قطعی / حفظ حداکثری اعضای علمی، مهم ترین اولویت دانشگاه پیام نور.

دکتر عزت اله کردمیرزا از تبدیل وضعیت تعدادی از شاغلان در دانشگاه که با عناوینی همچون "پیمانی مشروط"، "قراردادی" و "دستیار علمی" که طی سال های 84 تا 92 در دانشگاه پیام نور جذب شده اند خبر داد و گفت: تبدیل وضعیت این دسته از اعضای هیات علمی در حال بررسی و انجام است و خوشبختانه با مساعدت مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی، تاکنون تاییدیه تبدیل وضعیت بسیاری از آنان به پیمانی قطعی در مرتبه استادیاری اخذ شده است.
دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور افزود: با عنایت به وجود شاخص های مصوب مراجع ذیصلاح در این خصوص، تاکنون تائیدیه عضویت هیات علمی تعدادی از اعضای علمی با مدرک کارشناسی ارشد به
 پیمانی نیز اخذ و احکام پیمانی قطعی آنها صادر شده است.

 

 • حفظ حداکثری اعضای علمی، مهم ترین اولویت دانشگاه پیام نور
  وی یکی از مهم ترین اولویت های دانشگاه پیام نور را حفظ حداکثری اعضا و پیگیری مجوزهای استخدامی آنها عنوان و تاکید کرد: با وجود نقص هایی که در پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی مشاهده شده است، دانشگاه در تلاش است تا با تکمیل مدارک و ارتقای وضعیت علمی شاغلان مزبور نسبت به صدور احکام پیمانی آن ها اقدام کند ومراحل اداری پرونده این دسته از افراد نیز در حال انجام است که به محض دریافت پاسخ از دبیرخانه هیات امنا و تطبیق پرونده ها با شاخص های مصوب هیات مرکزی جذب وزارت علوم و مرکز نظارت و ارزیابی قابل انجام خواهد بود.
 • الزامات تبدیل وضعیت به پیمانی قطعی
  دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور با اشاره به الزامات تبدیل وضعیت تاکید کرد: مجوز هیات امنا برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یکی از الزامات است و قاعدتا این افراد باید از شاخص های دیگری مانند؛ اخذ مجوز استخدام در مرتبه مربی از مرکز نظارت و ارزیابی و احراز صلاحیت های علمی و عمومی از هیات مرکزی جذب اعضای علمی وزارت متبوع  نیز برای تبدیل وضعیت به پیمانی قطعی برخوردار باشند.
 • مهلت اعضای علمی برای کسب شاخص های اولیه هیات امنا
  دکتر کردمیرزا در مورد اعضای هیات علمی که موفق به کسب شاخص های اولیه هیات امنا نشده اند، گفت: با پیگیری های صورت گرفته موفق شدیم فرصتی را از هیات امنا برای احراز شرایط لازم که معمولا شامل سوابق آموزشی و پژوهشی می شود ، اختصاص دهیم و اگر کارکنان علمی در مهلت مقرر بتوانند شرایط آموزشی و پژوهشی را احراز کنند، در پرونده آنها لحاظ و برای بررسی مجدد به هیات مرکزی جذب وزارت علوم ارسال می شود.
 • ارائه مدارک کسب شرایط آموزشی و پژوهشی تا پایان نیمسال جاری
  وی از کارکنان علمی که موفق به کسب شرایط آموزشی و پژوهشی شده اند، خواست تا قبل از پایان نیمسال جاری مدارک و مستندات خود را به دبیرخانه جذب تحویل دهند.
  دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور از تشکیل کارگروهی در این خصوص خبر داد و گفت: این کارگروه در حال بررسی پرونده های کارکنان علمی ارشد با هدف مساعدت حداکثری است که به محض قطعی شدن، نتایج به این افراد اطلاع رسانی خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر