اعلام نتایج کارنامه آزمون دوره هاي فراگیر دانشگاه پیام نور - كارشناسي ارشد 1397 (دوره نوزدهم)
برگزیده شدن اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان در جشنواره نکوداشت هفته پژوهش
همکاری علمی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری در اولین همایش ملی مدیریت،کارآفرینی و اقتصاد
نشست پارک علم و فناوری استان با دانشگاه پیام نور جهت امضاء تفاهم نامه همکاری
برگزاری نشست مشترک کمیته علم و فناوری با دانشگاه پیام نور