ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

ایمیل

1

محمود حاج علیخانی

مرکز شهرکرد

Mahmood.hajalikhani@yahoo.com

2

حمید رضائئ

مرکز شهرکرد

Faanid 2003@ yahoo.com

3

محسن نکوئی نیا

مرکز شهرکرد

m-nekoeinaia@pnu.ac.i r

4

داوود مهدوی

مرکز شهرکرد

d-mahdavi@pnu.ac.ir

5

فریماه ایتی

مرکز شهرکرد

F_aiaty@ yahoo.com

6

پروانه کمالی

مرکز شهرکرد

parvanehkamali@Gmail.com

7

مریم اهنکوب

مرکز شهرکرد

m.ahankoub@pnu.ac.ir

8

اکرم صفری

مرکز شهرکرد

Akram_safary@ yahoo.com

9

صبا ال ابراهیم

مرکز شهرکرد

Saba_dehkordi@ yahoo.com

10

افسانه بنی طالبی

مرکز شهرکرد

Banitalebi97@ jmail.com

11

فرشید احمدی فارسانی

مرکز شهرکرد

ahmadi.farshid@pnu.ac.ir

12

امین میرزاخانی نافچی

مرکز شهرکرد

Amin.mirzakhani@yahoo.com

13

محمد علی ترکی

مرکز شهرکرد

Torki57@ yahoo.com

14

لیدا مومنی بروجنی

مرکز شهرکرد

Itslida@yahoo.com

15

ایمان پیشکار

مرکز شهرکرد

Iman7449@ yahoo.com

16

سید محمد مرصعی

مرکز شهرکرد

Asiopres_tonay@ yahoo.com

17

غلامرضا حسامیان

مرکز شهرکرد

Gh.hesamian@ pnu.ac.ir

18

رضا مهاجر

مرکز شهرکرد

Reza.mohajer@pnu.ac.ir

19

معصومه سجادی

مرکز شهرکرد

Sajadi_mas@ yahoo.com

20

مهدی نصر

مرکز شهرکرد

Mehdi nasr3000@ yahoo.com

21

احمد رضا کریمی پور

مرکز شهرکرد

Ahm.karimipour@jmail.com

22

علیرضا آبرود

مرکز شهرکرد

Abrood_2006@yahoo.com

23

علی دهقانی فیل آبادی

مرکز فارسان

Dehghani-22222@yahoo.com

24

بیژن دادرس

مرکز بروجن

bidadras@yahoo.com

25

اصغر طاهری

مرکز بروجن

taheri2028@gmail.com

26

سعید فرجام

مرکز بروجن

farjamsaeid59@gmail.com

27

محمد یاسین سیفی گندمانی

مرکز بروجن

mseifi79@gmail.com

28

رضا صمیمی شلمزاری

مرکز بروجن

resamimi126@gmail.com

29

میثم جمالزاده

مرکز بروجن

jamalzadeh59@gmail.com

30

فروزان حسن پور

مرکز بروجن

f.hasanpour@pnu.ac.ir

31

اکرم اقبالی

مرکز بروجن

a_eghbali@pnu.ac.ir

32

سید رضا مرتضوی

مرکز بروجن

mortazavi826@gmail.com

33

امین امانی بابادی

مرکز بروجن

 

34

لیلا قنبری بروجنی

مرکز بروجن

l.ghanbari@pnu.ac.ir

35

خدیجه خلیلی

مرکز بروجن

khalilikhadijeh@yahoo.com

36

مهین اقاشعبانی

مرکز بروجن

 

37

مریم شیروانی

مرکز بروجن

mary.shirvani81@gmail.com

38

سیمین منصوری

مرکز بروجن

simfem2006@gmail.com

39

مریم شاهرخی

مرکز بروجن

shahrokhymaryam020@gmail.com

40

ایوب طاهری وردنجانی

مرکز بروجن

ayoob.taheri@gmail.com

41

زهرا صالحی ساداتی

مرکز بروجن

z.salehisadati2018@gmail.com

42

حافظ حاتمی

مرکز فارسان

Hatami.hafez@yahoo.com

43

مجید عابدینی

مرکز فارسان

M2_abedini@yahoo.com

44

شیرویه محمدی

مرکز فارسان

Sh12833@yahoo.com

45

بیژن سلیمانی

مرکز فارسان

Bef1352@gmail.com

46

مرضیه فیاض

مرکز فارسان

Ma.fayaz@yahoo .com

47

زهرا جعفری

مرکز فارسان

Jafari.z@pnu.ac.ir

48

علی اکبر شریفی

مرکز فارسان

aliakbarsharifi@pnu.ac.ir

49

مجتبی مطلبیان

مرکز فارسان

Mojtaba_508@yahoo.com

50

معصومه بی باک

مرکز فارسان

m.bibaak62@yahoo.com

51

امید بابایی

مرکز فارسان

omidbabaei@gmail.com

52

محمود خسروی

ستاد استان

Mk.z166@yahoo.com

53

جمشید ابراهیم پور

سامان

Jamshid_samani@yahoo.com

54

عفت صمیمی شلمزاری

بلداجی

 

55

حشمت الله اسکندری اصل

بلداجی

Eskandari_h2008@yahoo.com

56

محمد محمدی

بلداجی

 

57

آرزو احمدزاده

بلداجی

 

58

بی نظیر گنجی

فرخشهر

B_GANJI_A@yahoo.com

59

زیبا سلطانی

فرخشهر

SOLTANI1011@yahoo.com

60

فرناز محسنی

فرخشهر

F_MOHSCNI@PNU.AC.IR

61

مهدی ابراهیمی

فرخشهر

M_EBRAHIMI@PNU.AC.IR

62

پژمان محمدی

فرخشهر

Mohamadi.pezhman@yahoo.com

63

سید حسن جلالی

فرخشهر

H_ID2000@yahoo.com

64

صغری کیانی

فرخشهر

SO_KIANI@yahoo.com

65

زهرا بابادی عکاشه

فرخشهر

ZAKASHC@yahoo.com

66

شکیبا رجب پور

فرخشهر

SHAKIBA_RAJABPOOR@yahoo.com

67

ابراهیم امینی سرتشنیزی

گندمان

ab.amini.s@gmail.com

68

عیسی بزرگمهر

گندمان

Isa_dastafkan@yahoo.com

69

محمد عظیمی گندمانی

گندمان

Azimi_3563@yahoo.com

70

نجمه مالکی

گندمان

Nmaleki919@yahoo.com

71

محمد مهدی دوالی

گندمان

davalimehdi@gmail.com

72

مهرآنا کوهی دهکردی

گندمان

m.koohi@gmail.com

73

مجید میراحمدی

شلمزار

majidmirahmadi@gmail.com

74

مرضیه رحمتی

شلمزار

Rahmati_m61@yahoo.com

75

حسن جعفریان

جونقان

h.jafarian.d@gmail.com

76

بتول طاهریان

جونقان

 

77

حمزه علی اراک

جونقان

Aliarak1@yahoo.com

78

سید داریوش رحیمی

اردل

 

79

آیت اله بختیاری فر

اردل

ayatbakhtiari@yahoo.com

80

سبحان ظفری

اردل

 

81

محمد محمودی ماندنی

لردگان

M_m470040@yahoo.com

82

پریسا همتیان دهکردی

لردگان

Parisa.hemmatian@yahoo.com

83

نازنین کریمزاده سورشجانی

لردگان

Karimzade.n@gmail.com

84

مهدی سعیدی

لردگان

Mahdisaedi970@yahoo.com

85

زهره سیدین بروجنی

لردگان

sayedinz@yahoo.com