دکتر علیرضا آبرود
                                                   رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

 

روزمه
CURRICULUM VITAE

مشخصات فردی: ( تا تاریخ 20/11/95)
نام و نام خانوادگی: علیرضا آبرود
تاریخ تولد: 1353
رتبه علمی: استادیار پایه 11 و عضو هیئت علمی (رسمی) دانشگاه پیام نور
وضعیت تاهل: متاهل و دارای 2 فرزند
ایمیل:Abrood_2006@yahoo.com
سایت:www.Abroud.ir
 

تحصیلات:
کارشناسی:مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان 1376
کارشناسی ارشد:مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان 1381
دکتری(PhD):مدیریت مالی، (بورسیه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) کشور مالزی 1391
 

سوابق علمی و پژوهشی:
·         مقالات منتشر شده (داخلی و بین المللی):
 
1-   Alireza Abroud, Yap Voon Choong, Saravanan Muthaiyah, Yong Gun Fie,(2015) “Adopting E-Finance: Decomposing the Technology Acceptance Model for Investors”(Springer, ISI), Journal of Service Business, Germany, Volume 5, Issue 1, pg 1-22, October, ISSN: 1862-8516.
2-   Alireza Abroud, Yap Voon Choong, Saravanan Muthaiyah,(2013) “A Conceptual Framework for Online Stock Trading Service Adoption”, International Journal of E-Adoption, USA, (Scopus), Volume 5, Issue 1, pg 52-67, ISSN: 1937-9633
3-   Alireza Abroud, Yap Voon Choong, Saravanan Muthaiyah,(2012) “Understanding E-Finance Adoption: An Decomposed Theory of Planned Behaviour”, Wulfenia Journal, Australia (ISI), Volume 19, Issue 8, pg 253-267, ISSN: 1561-882X
4-   Alireza Abroud, Yap Voon Choong, Saravanan Muthaiyah,(2010) “Preparation of Measurement Tools of the Effective Factors for the acceptance of online stock trading”, European journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, UK (EJEFAS), Issue 19, pg 34-51, ISSN: 1450-2275.
5-   Alireza abroud, Farshid ahmadi farsani,(2014)" Decompose Technology Acceptance Model by Economic Value and Trust Perception to E-Finance Adaption", Advances in Environmental Biology, Jordan (Scopus) Issue 8 volume 9, page 265- 272, ISSN :1995-0756, EISSN:1998-1066
6-   Alireza Abroud, (2011) "Extension of Technology Acceptance Model to Online Stock Trading Adaption",  Journal of Electronic Commerce Research, Nederland (Scopus), Issue 6 volume 8, pg 512-528.
7-   Alireza abroud, (2012), "Factors affecting the adoption of online investment in Iran stock market", Technique Technologies Education Management, Sarajevo (ISC), Issue 3 volume 3, pg 35-58.
8-   Mahdi Nikzad, Alireza Abroud, Mahmoud bakhshinejad, (2017)," Extensible Business Reporting Language (XBRL) and its relation to the disclosure of accounting information", XXXXXX.
9-   Alireza Abroud,(2017),"Online-Investment Adoption based on Combine Theory of Planned Behavior and Technology Acceptance Model", Iranian Journal of Management Studies ,Iran(ISI), XXXXX
10-   علیرضا آبرود، مرضیه زمانیان، (1395)"بررسیرابطهبینراهبریشرکتیوریسکغیرسیستماتیک (مطالعهموردی : شرکتهایبورساوراقبهادارتهران)"، مجلهعلمی- تخصصیمدیریت،اقتصادوحسابداری، شماره 18، جلد 1، ص 145-161
11- علیرضا ابرود، (1381) "نقش تغذیه در قهرمانی ورزشکاران ،با تاکید بر ورزش رزمی تکواندو" فصلنامه تخصصی ورزشی های رزمی ایران، شماره 58، جلد 4، ص46-56 .
12- علیرضا ابرود، (1383)" چرا نیروهای خلاق و مبتکر در سازمانها نمی مانند؟"  فصنامه پژوهشی وزارت بازرگانی شماره 26،جلد 4،ص 18-24
·         کنفرانس های داخلی و بین المللی:
1-   Alireza Abroud, Yap Voon Chong, (2010),"Adoption Of Online Stock Trading In The Iran Stock Exchange: Applicability Theory Of Planned Behavior"2nd International Conference on Business & Management Education (ICBME), Bangkok Thailand.
2-    AlirezaAbroud, (2011),"The development of online stock trading in Iran financial market" The First Iranian Students Scientific Conference in Malaysia, UMP University, Malaysia.
3-   Alireza Abroud,(2010), " Factors affecting investors perspective on Internet stock trading" 2th Research Colloquium, Multimedia University, Malaysia.
4-   Alireza Abroud,(2014)," TAM by Economic Value and Trust Perception to E-Finance Adaption" The Accounting, Economic and Financial Management conference, Tehran, Iran.
5-   Alireza Abroud,(2011), " Extension of Technology Acceptance Model to Develop Online Trading" 4th Research Colloquium, Multimedia University, Malaysia.
6-      علیرضا آبرود، یاپ ونگ چونگ، (1388)، "عوامل موثر بر استراتژی استفاده از اینترنت در داد و ستد سهام :مطالعه موردی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران" چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژی ، تهران، ایران
7-   علیرضا آبرود، بهنام کیانی، (1395)، بررسی تأثیرآموزش تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بر توسعه صادرات(مطالعه موردی:استان چهارمحال وبختیاری)، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در هزاره سوم، دانشگاه شیراز، ایران
8-   علیرضا آبرود، صفورا کاظمی، (1394)، بررسی اثرات جذب فارغ التحصیلان ممتاز به عنوان سرمایه انسانی دانشگاه بر شایسته سالاری و مدیریت استعداد (دانشگاه پیام نور)، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران ، ایران
 
·         تالیف و ترجمه کتاب :
1-   Alireza Abroud, Hosinali Ghajari, (2015)," Factors effecting investors intention to adopt online investment", Lambert Germany, ISBN: 978-3-659-46048-7, (in English).
2-   علیرضا آبرود، غلامعلی مسیبی (1382)،" بازرگانی استان چهار محال و بختیاری در دولت هفتم" انتشارات آصف، شماره کتابشناسی ملی: 21335 - 80 / م .
3-   علیرضا آبرود، احسان ساده،(1395)،"درک کیفیت: جهت ترسیم فرایند زنجیره تامین کیفیت محصولات و خدمات به منظور آگاهی مشتری"، ......
·         طرح های پژوهشی و تحقیقاتی:
 
 

سوابق شغلی :
·  عضو رسمی هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری
·  معاونت آموزشی ،پژوهشی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری 1393-
·  عضو شورای پژوهشی، آموزشی، اداری و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری، 1393-
·  رییس هیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری، 1382-1386
·  رییس شورای بدوی و دبیر تجدید نظر کمیته انظباطی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری 1393-
·  ریاست اداره بازرگانی شهرستان فارسان و کوهرنگ 1381-1386
·  عضو مجمع فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران 1382-1386
·  کارشناس مقرارات صادرات و واردات وزارت بازرگانی 1379-1381
·  مشاور حوزه ایثارگران مدیر کل بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری 1379- 1386
·  ریاست کمیته درآمدزایی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری 1394-
·  دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری 1393- تاکنون
 

سوابق تدریس:
·  دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
·  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، سنندج و ساوه (کارشناسی ارشد گروه حسابداری و مدیریت )
·  مدرس دانشگاه پیام نور مرکز همدان (کارشناسی ارشد)
·  مدرس الکترونیک مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کشور
·  مدرس دوره های آموزش تخصصی پارک علم و فناوری
·  مدرس دانشگاه بین المللی عسلویه (کارشناسی ارشد مدیریت)
 

مهارتهای تخصصی و نرم افزاری :
·  آشنایی و تسلط  کامل به نرم افزار رفرنس نویسی  ENDNOT
·  آشنایی و تسلط کامل به نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری AMOS، SPSS،EVIEW   
·  آشنایی و تسلط کامل به روشهای سیستماتیک نگارش پروژه های تحقیقاتی  Academic writing proposal
 
زبان خارجی :
·  آشنایی و تسلط کامل در مکالمه و نوشتن زبان انگلیسی (نمره آیلتس 6.5)
·  آشنایی و مکالمه زبان باهاسا مالایی (مالزی).
 
جوایز و افتخارات :
· کارشناس نمونه در سطح ملی (با محوریت تحقیق و پژوهش)، جشنواره شهید رجایی،381 1
· دانشجوی برگزیده بورس و اعزام به خارج وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مقطع دکتری 1386
· مدیر نمونه دستگاهای دولتی استان چهارمحال و بختیاری در سال 85
· ارائه مقاله برتر و برگزیده کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی (بین 550 مقاله ارائه شده در کنفرانس- تهران 1394)
· سخنران کلیدی و مقاله برتر در کنفرانس جهانی اقتصاد و مدیریت در هزاره سوم شیراز-1395
· مدرس برتر آموزشهای الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کشور (MBA)
 
 
 
 

عضویت در فعالیتها و انجمن های علمی (داخلی و بین المللی) :
·  عضو شورای نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر استان چهارمحال و بختیاری 1390- تا کنون
·  عضو هیت عالی سرمایه گذاری شهرداری شهرکرد 1391-1395
·  عضو شورای فناوری مراکز رشد ، پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری 1395-کنون
·  عضو مجمع خیرین مدرسه ساز کشور1390- تا کنون
·  عضو ستاد سرمایه گذاری استانداری استان چهارمحال و بختیاری 1393- تا کنون
·  عضو دبیرخانه علمی همایش ملی گز و آب معدنی شهرکرد- 1392
·  عضو هیئت تحریریه مجله علمی تخصصی مدیریت علوم انسانی، تهران ، 1395 – تا کنون  
·  عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران، 1395- تاکنون
·  عضو کمیته علمی و داور کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری در هزاره سوم ،شیراز،  1395- تا کنون
·  عضو شورای اتاق فکر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری
·  عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس رویکرد نوین در تولید و خدمات، تهران ،1395
·  عضو کمیته سیاست گذاری و علمی همایش ملی فرش در ایران ، شهرکرد، 1395
· عضو هیات اندیشه ورز استان چهارمحال و بختیاری در حوزه اجتماعی 1395
 


راهنما و مشاور پروژه های علمی تحصیلات تکمیلی :

· سمیه بهرامی (1394)،"بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت نهادی برساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار"، کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، استاد راهنما.
· محبوبه عسکری (1395)، " تأثیر مالکیت واسطه های مالی بر ارزش شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در سال­های 87 -1392" کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، استاد راهنما.
· مهدی نیکزاد(1395)، " تبیین زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر (XBRL) و بررسی ارتباط آن با افشاء اطلاعات حسابداری (مطالعه موردی: متخصصان و کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران)"، کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، استاد راهنما
· بهنام کیانی(1394)، " بررسی نقش اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی بر توسعه صادرات استان چهارمحال و بختیاری "کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل عسلویه، استاد راهنما.
· آرزو بهرامی(1395)،" بررسی تأثیر محتوای دروس عملی و محتوای دروس نظری- تخصصی کارشناسی رشته حسابداری بر ورود فارغ التحصیلان به بازار کار" ،کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، استاد راهنما.
· هاجر اعلایی (1394)، " تحلیل تاثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران " کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، استاد راهنما.
· مجمدرضا شریفی (1394)، " برآورد تابع هزینه ترانسلوگ برای کارگاههای شرکت فرش ایران "کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، استاد مشاور.
· .......و بیش از 30 پایان نامه دیگر.....