فارسان

فارسان1

فارسان 3
بازدید ریاست دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری روند امتحانات

رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری از روند برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز فارسان بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر علیرضا آبرود ریاست دانشگاه پیام نور استان با حضور در دانشگاه پیام نور مرکز فارسان از نزدیک در جریان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان قرار گرفت.

در این بازدید که مدیر نظارت و ارزیابی استان و مسؤلان دانشگاه پیام نور مرکز فارسان حضور داشتند ، دکتر علیرضا آبرود ضمن تاکید بر ضرورت انسجام ، همدلی ، همکاری و همچنین ایجاد نظم و آرامش در حوزه های  امتحانی ، روند برگزاری امتحانات این مرکز دانشگاهی را مطلوب ارزیابی کرد و از اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد شرایط مناسب برای برگزاری امتحانات در فضایی آرام و مناسب و همکاری عوامل اجرایی و دست اندر کاران برگزاری امتحانات تشکر نمود
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر