h
بازدید ریاست دانشگاه پیام نور استان از مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور بروجن

دکتر علیرضا آبرود ریاست دانشگاه پیام نور استان از مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور مرکز بروجن بازدید کرد.

در این بازدید دکتر آبرود ضمن مهم برشمردن جایگاه دانشگاه ها در نوآوری و همچنین رشد مراکز دانش بنیان خواستار همکاری و مشارکت اعضای هیأت علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین پارک علم وفناوری  استان در جهت توسعه مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور مرکز بروجن شد.

لازم به ذکر است در این بازدید مشکلات ، خواسته ها و پیشنهادات مطرح و مقرر گردید در جهت توسعه شرکت های دانش بنیان از پتاسیل دانشجویان استفاده و با برگزاری کارگاه های تخصصی گام مهمی در پیشبرد و  توسعه مراکز نوآوری  دانشگاه برداریم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر