همایش ها
 
تکمیل ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد که از تاریخ 12/07/94 لغایت 16/07/94 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور
اعلام تکمیل ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد که از تاریخ 12/07/94 لغایت 16/07/94 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر می باشد .

متقاضیان می توانند در سه مرکز شهرکرد و فارسان و بروجن  در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر