همایش ها
 

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در جشنواره ایده های برتر بنیاد نخبگان استان  با تکمیل فرم ورود و ارسال آن به صندوق الکترونیکی
 بنیاد نخبگان استان به نشانی
chb@bmn.ir در این جشنواره شرکت نمایند.

     وبگاه بنیاد نخبگان استان
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر